تفکر مثبت - سخنان آموزنده و پند آموز

 

لطفاً اين پيام ( مطالب وبلاگ )را به كساني بفرست كه برايت ارزشي دارند (همان طور كه من اين كار را كردم) ؛
به كساني كه به طرق مختلف در زندگيت تأثير داشته اند؛
به كساني كه وقتي نياز داشتي لبخند به لبانت نشاندند؛
به آنهايي كه وقتي واقعاً نااميد بودي دريچه هاي نور را نشانت دادند؛
به كساني كه به دوستي با آنها ارج مي گذاري؛
و به آنهايي كه در زندگيت بسيار پرمعنا هستند.
 
 
 
 
Please send this message to those people
Who mean something to you (I JUST DID);
To those who have touched your life in one way or another;
To those who make you smile when you really need it;
To those who make you see the
Brighter side of things when you are really down;
To those whose friendship you appreciate;
To those who are so meaningful in your life.
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 9:36  توسط امیر   |