تفکر مثبت - سخنان آموزنده و پند آموز

گر بر سر نفس خود امیری، مردی

                                بر کور و کر ار نکته نگیری ، مردیمردی نبود فتاده را پای زدن

                              گر دست فتاده ای بگیری، مردی ....

(رودکی)
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 8:52  توسط امیر   |